• 4030
  • 19
  • 04:50
  • 2023-10-03 03:03:33
"Ban đầu, khi đi xin việc, có một câu hỏi: bạn có biết pha cà phê không? - Đúng! Vậy là buổi casting đã trôi qua, giờ là lúc thể hiện mình trong một vai trò khác, bây giờ trở nên sa dit nhau hay đọa."

Video gợi cảm liên quan :

list menu-button reply-all-button